En vandring genom FN's 17 globala mål i Nacka

Vandra för framtiden! 

Globalgo! är en vandringsled där du kommer att få tillgång mer kunskap, tips om vad du kan göra samtidigt som du kommer att upptäcka fantastiskt vackra platser i Nackas olika miljöer. Du får också ta del av det arbete som många olika organisationer och företag gör för de globala målen. 

Med hjälp av en app som du laddar ner i din telefon tar du dig runt i vandringsleden. På varje målplats står Globalgloben, en roterande glob som visar vilket mål du står vid. Där checkar du in och får ta del av information och tips om målet. I appen finns en karta som visar alla platser. 

Hemsidan och appen kommer att fyllas på allt eftersom. GlobalGo! är ett pågående arbete som uppdateras kontinuerligt! 


Karta och platser

 1.  Ingen fattigdom Lillstugan, Gamla Värmdövägen 14, Nacka 
 2. Ingen hunger Forumkyrkan, Serenadvägen 25, Nacka
 3. God hälsa och välbefinnande Hellasgården, Ältavägen 101, Älta
 4. God utbildning Victor Rydbergs skola, Brantvägen 1, Fisksätra
 5.  Jämställdhet Visborgs minne, Skurusundsvägen 171
 6. Rent vatten och sanitet för alla Hedvigslunds dagvattendamm, Älta
 7. Hållbar energi för alla Storkällans Krematorium
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mjölnarvägen, Kvarnholmen
 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur Sickla Industriväg 10
 10. Minskad ojämlikhet Älta kyrka, Almvägen 5, Älta
 11. Hållbara städer och samhällen Nacka stadshus, Granitvägen, Nacka
 12. Hållbar konsumtion och produktion Simbagatan 16, Sickla
 13. Bekämpa klimatförändringarna Dammtorpssjön, Nacka naturreservatet
 14. Hav och marina resurser Augustendalsvägen 42, Nacka Strand
 15. Ekosystem och biologisk mångfald Nyckelviken, Nacka
 16. Fredliga och inkluderande samhällen Fisksätra kyrka, Fredens torg
 17. Genomförande och globalt partnerskap NAV, Värmdövägen 120, Nacka