Dagsetapper och distanser

GUL- dag 1 av 3

9,1 km och omfattar mål 14, 8, 9, 12 och 3. 

GUL- dag 2 av 3

17,7 km och omfattar mål 13, 10, 6, 7 och 16.

GUL- dag 3 av 3

17,5 km och omfattar mål 4, 5, 15, 2, 11, 17 och 1.

RÖD- dag 1 av 4

8,5 km och omfattar mål 1, 17, 11, 14, 8 och 9. 

RÖD- dag 2 av 4

10,7 km och omfattar målen 12, 3, 13 och 10.

RÖD- dag 3 av 4

11,1 km och omfattar mål 6, 7 och 16.

RÖD- dag 4 av 4

14,9 km och omfattar mål 4, 5, 15 och 2.

BLÅ- dag 1 av 5

5 km och omfattar mål 1, 17, 11, 2 och 15.

BLÅ- dag 2 av 5

5,5 km och omfattar mål 14, 8, 9 och 12.

BLÅ- dag 3 av 5

7,1 km och omfattar 3, 13 och 10.

BLÅ- dag 4 av 5

11,2 km och omfattar 6, 7 och 16.

BLÅ- dag 5 av 5

10,2 km och omfattar mål 4 och 5.