top of page

Om Global Go!

Hur går det till? 

Kartan över leden hittar du i appen som du laddar ner i din telefon. På varje målplats står en roterande glob, som visar vilket mål du står vid. Där checkar du in genom QR-koden högst upp på globen och kan samtidigt ta del av information och tips om målet.

Globalgo Karta 50x50.png

Bakgrund

Agenda 2030

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

Information och fakta som Global Go använder är hämtat från UNDP.

United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen.

Bristande kännedom

Globalgo är ett initiativ startat av Nacka församling, som under de senaste åren aktivt arbetat för att implementera Globala målen i sina verksamheter. Under arbetet har församlingen upptäckt en stor brist på kunskap. Många känner till att klimatläget är kritiskt, men inte riktigt varför och vad vi måste förändra för att det ska bli bättre.

Kunskap kan vara kul

Global Go! vill sprida kännedom på ett inspirerande och roligt sätt. Vi är alla delaktiga i frågan och påverkas av de val som vi gör idag. När du befinner dig i naturen och samtidigt får kunskap om hur den vackra miljön omkring dig faktiskt är hotad, kan det skapa större förståelse för hur viktigt det är att vi hjälps åt.

Design & produktion

Globalgloben som står på de utmärkta platserna är designad och tillverkad av Jack Braun-Thessing, konstsmed och designer.
Se hemsida: jackbraunthessing.se

Appen är skapad och framtagen av Naturkartan.

toppfoto.png
bottom of page