top of page

VAD ÄR 

Global Go är en vandringsled framtagen av Nacka församling.

Runt om i Nacka finns 17 roterande glober. På toppen av globerna finns en QR-kod som leder dig till en app. Där kan du checka in och bekräfta att du besökt målet. 

Vad är GlobalGo?

Globalgo är en vandringsled där du kommer att få tillgång mer kunskap, tips om vad du kan göra samtidigt som du kommer att upptäcka fantastiskt vackra platser i Nackas olika miljöer. Du får också ta del av det arbete som många olika organisationer och företag gör för de globala målen.

Hur går det till? 

Med hjälp av en app som du laddar ner i din telefon tar du dig runt i vandringsleden. På varje målplats står en roterande glob, som visar vilket mål du står vid. Där checkar du in genom QR-koden högst upp på globen, och får ta del av information och tips om målet. I appen finns en karta som visar alla platser.

Varför Globala målenvandring?

Globalgo är ett initiativ och framtagen av Nacka församling och det är en inbjudan att mötas i de frågor som de 17 Globala målen lyfter och bjuda in alla som är med och vill bidra till en hållbar framtid. Nacka församling har under de senaste åren aktivt arbetat för att implementera Globala målen i våra verksamheter. Under arbetet har vi märkt att kunskapen hos många är låg och bestämde oss då för att ta initiativet till Globalgo. Eftersom alla äger frågan och både är delaktiga och påverkas av de val som vi gör idag är detta något vi såg som en självklarhet att bidra med. 
Vi anser att detta arbete är bland det viktigaste vi kan arbeta med för att lära oss mer om hållbart liv och för att vara medskapare till en hållbar framtid.

Vad är agenda 2030?

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

Vad kan DU göra?

I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Men för att lyckas behöver vi alla hjälpas åt. Vi behöver hitta nya samarbeten, bra idéer och sammanhang, där fler kan vara med och påverka. Först då kan vi göra de nödvändiga förändringar som världen är i ett enormt behov av, så vi behöver öka vår kunskap och hur vi ska gå tillväga.

Design & produktion

Globalgloben som står på de utmärkta platserna är designad och tillverkad av Jack Braun-Thessing, konstsmed och designer.
Se hemsida: jackbraunthessing.se

Appen är skapad och framtagen av Naturkartan.

P1066538.JPG
P1066762.JPG
P1077144.JPG

NYFIKEN?

Är ditt företag nyfikna på att samarbeta med Globalgo för att tillsammans arbeta för en mer hållbar framtid? Kontakta oss så pratar vi vidare! 

bottom of page