top of page
03-god-halsa-och-valbefinnande.png

 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande ligger vid   Hellasgården på Ältavägen 101, Älta. Målets glob       står ut mot vattnet, höger om uthyrningen och           kiosken.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Vill du läsa mer om Mål 3: God hälsa och välbefinnande?

bottom of page