top of page
09-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur.png

 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur ligger på Sickla Industriväg 10. 

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Vill du läsa mer om Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur?

bottom of page