top of page

MÅLEN

Klicka på det mål du vill läsa mer om.

01-ingen-fattigdom.png
02-ingen-hunger.png
03-god-halsa-och-valbefinnande.png
04_god_utbildning.png
05-jamstalldhet.png
06-rent-vatten-och-sanitet-for-alla.png
07-hallbar-energi-for-alla.png
08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt.png
09-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur.png
10-minskad-ojamnlikhet.png
11-hallbara-stader-och-samhallen.png
12-hallbar-konsumtion-och-produktion.png
13-bekampa-klimatforandringarna.png
14_hav_och_marina_resurser.png
15_ekosystem.png
16_fredliga_samhallen.png
17_genomforande_och_partnerskap.png
Törstar du efter mer information?
bottom of page